In deze aangelegenheden, evenzeer als bij het vinden van de fiscaal voordeligste modaliteit van aankoop en advies betreffende onderhoudskosten en erfeniskwesties, zal een goede advocaat zijn waarde keer op keer bewijzen. Hij kan u ook uitvoerig advies verstrekken met betrekking tot de belastingen en andere heffingen op eigendomstransacties en huiseigenaars, die hieronder beknopt uitgeengezet worden:

Kosten en belastingen

Algemeen gesproken bedragen de aan de aankoop van een eigendom verbonden kosten ongeveer 10% van de aankoopprijs en 12% indien u een hypotheek gebruikt.

  • Notarishonoraria & Registerkosten:

Gewoonlijk betaald door de koper en in verhouding tot de aankoopprijs.

  • Belastingen op de aankoop:

Bij een eerste overdracht van nieuwe onroerende goederen wordt BTW (Belasting op de Toegevoegde Waarde) aangerekend, tegenwoordig 10% voor woningen en 21% voor aanschaffing van een bergruimte of parkeerplaats die onafhankelijk van de woning wordt aangekocht, in een afzonderlijke akte. Bovendien wordt 1,5% AJD (Zegelrecht) geheven bij het verlijden van de akte.

Voor tweede overdrachten (tweedehandswoningen) wordt overdrachtsbelasting toegepast (tegenwoordig 8% tot 400.000,00 €, 9% tot 700.000,00 € en 10% boven dit bedrag), maar wordt geen zegelrecht geheven.

Indien u de aankoop van uw onroerende zaak met een hypotheek financiert moet u er rekening mee houden dat daarvoor een afzonderlijke akte verleden moet worden. Dit betekent dat opnieuw notarishonoraria en eigendomsregisterkosten aangerekend worden, en bovendien 1,5% Zegelrecht op het door de bank uitgeleende bedrag, plus rente, plus een budget voor een eventuele gerechtelijke tenuitvoerlegging van de hypotheek.

  • Advocatenhonoraria:

Deze variëren van 1% tot 2% van de aankoopprijs en dekken de volledige reeks juridische diensten vanaf het moment dat u de woning heeft gevonden tot de dag waarop deze op uw naam overgeschreven wordt.